- лечение на клас 2 междучелюстни съотношения с интермаксиларни ластици. you tube 
- лечение на клас 3 междучелюстни съотношения с интермаксиларни ластици. you tube
- лечение на дълбока захапка в смесено съзъбие с интузионна дъга. you tube
- функционален апарат за лечение на клас 2 дълбока захапка. you tube
- лечение с екстракция на два горни премолара (предкътници). you tube
- лечение с екстракция на един долен резец. you tube
- стрипинг (емайлова редукция) you tube
- лечение с екстракция на два горни и два долни премолара (предкътници) you tube
- фиксиран апарат за разширение на горна челюст (експандер) you tube
- фиксиран апарат за разширение на горна челюст в смесено съзъбие (quad helix) you tube
- поставяне на восък върху брекети you tube
- лечени с екстракция на 4-ри първи премолара (предкътници) you tube
- лечени е екстракция на горни 1-ви премолари (предкътници) и подобряване на лицевия профил you tube
- екстраорален апарат you tube
- сепаратори (отварят пространство между зъбите за поставяне на ортодонтски пръстени) you tube
- транс-палатинална дъга (TPA) you tube
- снемаем апарат за лечение на клас 2 съотношения (twin block) you tube
- Twin Force Bite Corrector (апарат за лечение на клас 2 съотношения) you tube
- лечение при ретиниран кучешки зъб you tube
- pendulum you tube
- пластинка с оклузална повърхност за лечение на дълбока захапка you tube
- ретенционен апарат (задържа резултата от лечението) you tube
- разлепен брекет you tube
- горна разширителна пластинка you tube
- долна разширителна пластинка you tube
- 2x4 апарат (брекети в смесено съзъбие) you tube  
- лечение на кръстосана захапка с лингвална пластинка you tube
 
 
Copyright © 2018 vladental.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Next Level Design Lizenztyp CC