Ортодонтия

Ортодонтското лечение има за цел да постигне хармония в подреждането на зъбите, в съотношенията между челюстите и подобряване функцията на дъвкателния апарат. Често пъти хората търсят помощта на ортодонт, когато забележат влошена естетика в тяхната или на техните деца усмивка. При преглед, в мнозинството от случаите се установяват значими зъбно-челюстни деформации. Те биват три основни вида (класове):

-Клас 1 - нормално съотношение в предно - задна посока между горна и долна челюст
-Клас 2 - долната челюст е по-назад спрямо горната
-Клас 3 - долната челюст е по-напред спрямо горната

Оптималната възраст за начало на лечението е най-често след смяната на всички временни зъби, но понякога е по-целесъобразно да се стартира лечението в ранно или късно смесено съзъбие. Поради намаляване възможностите за лечение на Клас 2 и Клас 3 деформации с напредване на възрастта е важно ортодонтските прегледи и консултации да започнат от 4-5 годишна възраст, а лечението най-късно на 10-12 годишна възраст.

class1.2.3Ранното диагностициране на отклоненията от нормалното развитие, може да намали сложността и цената на лечението. Важно значение има ранното откриване на вредните навици, като смукане на пръст или устна, неправилно преглъщане, смущенията във функцията на езика и др. Голямото разнообразие от деформации определя и разнообразието на ортодонтските апарати. Те могат да се разделят на снемаеми и неснемаеми, включително екстраотрални и ретенционни, като всеки от тях има много разновидности. Най-съвременните и широко използвани са неснемаемите (фиксирани). Те се залепват за зъбите и техния ефект в значително по-малка степен зависи от съдействието на пациента. Фиксирани апарати са брекетите, транспалатиналните дъги, quad-helix, пендулум и др. Екстраоралните апарати се използват при по-тежките междучелюстни несъответствия. Те се закрепват за снемаеми или неснемаеми апарати и ползват за опора темето или шията на пациента, или челото и брадичката. 

Брекети представляват малки пластинки с четвъртит (правоъгълен) улей (slot). В слота се поставят поредица от дъги с различно сечение, еластичност и твърдост, всяка от които е с предварително зададена форма. Дъгите се закрепват (лигират) с телени или еластични лигатури, а на пазара от няколко години се предлагат и самолигиращи брекети. Средната продължителност на лечението с фиксирани апарати е от 18 до 24 месеца. През този период пациента трябва да бъде внимателен при консумацията на твърди храни поради риска от отлепване на брекет, което ще доведе до забавяне на лечението. Желателно е да се ограничават и въглехидратните храни, поради риска от деминерализация (бели петна, които са начална форма на кариес) на емайла. Трудностите по време на лечението са свързани с поддържането на хигиена. Задължителни са конците за зъби, интерденталните четки. Поради риска от увреждане на емайла и околозъбните тъкани, в никакъв случай не трябва да се прави компромис с нивото на хигиената, независимо от вида на ортодонтския апарат. Контролирането най-лесно може да се осъществи с помощта на таблетки или разтвори оцветяващи зъбната плака. 

За успешното ортодонтско лечение имат значение: предварителните анализи и измервания на рентгенови, фото-снимки и гипсови модели; информираността на пациента и стриктното спазване на получените предписания и препоръки; високото качество на използваните материали; редовното носене на ретенционните апарати.

 

 
Copyright © 2018 vladental.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Next Level Design Lizenztyp CC